Instrukcje – specyfikacja IMDB


 

 

 ŚRODOWISKO

 

Środowisko Minimum Maksimum
Temperatura +3ºC +50ºC
Wilgotność 5,00% 95% Bez kondensacji

 

Tabela 1 – Wymagania środowiskowe

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA

 

  iMDB

Zasilanie elektryczne Minimalne Maksymalne
Napięcie zasilania (V DC) Absolutny Limit +12 V +34 V
Prąd zasilania (ciągły) 1,5 A 3 A

 

Interfejs MDB

Zasilanie elektryczne Minimalne Maksymalne
Napięcie zasilania (V DC) Absolutny Limit +12 V +34 V
Prąd zasilania 1,5 A 3 A

 

Tabela 1 – Wymagania dotyczące zasilania

 

Linia PULSE

Parametr impulsu Minimalne Maksymalne Uwagi
Szerokość 1 ms 255 ms programowalna1
Pauza 1 ms 255 ms programowalna1

 

Parametr impulsu Minimalne Maksymalne Uwagi
Napięcie 3,3 VDC 30 VDC
Prąd 100 mA
Poziom logiczny
Wysoki 30 VDC
Niski 0,5 V +/- 0,5V @20 mA

 

  1. Możliwość konfiguracji poprzez dodatkowe licencyjne oprogramowanie;

– złącze USB umożliwiające konfiguracje z poziomu PC

 

Tabela 2 – Parametry dotyczące wyjścia PULSE

 

Interfejs MDB PULSE
Wymiary 51 x 73 x 135 mm
Waga

 

Tabela 3 – Interfejs wymiary waga

 

Rys. Wyjście linii pulse

 

 

W trybie wyjścia sygnału pulse, po akceptacji środków płatniczych, tranzystor NPN jest włączany na czas od 1ms do 255ms +/- 5% (szerokość impulsu ustawiana programowo).

Sterownik urządzenia powinien wykrywać nie tylko krawędzie impulsów kredytowych, ale także szerokość impulsów kredytowych, w celu wyeliminowania przypadkowych impulsów. Minimalna szerokość impulsu powinna być ustawiana z uwzględnieniem możliwości szumu lub nieprawidłowego impulsu na linii wyjściowej.

 

Przykłady połączeń konwertera iMDBp z różnymi sterownikami

rys. 2 Przykład połączenia konwertera iMDBp z sterownikiem  pracującym na poziomach napięć TTL

 

 

rys. 2 Przykład połączenia konwertera iMDBp z sterownikiem PLC  z izolacją opto – galwaniczną

 

 

 

iMDB config  – program do zarządzania konwerterem iMDB

instrukcja

iMDB PULSE v 3,2

Logi programu iMDB config